Αρχική

Δρ. Κωνσταντίνος Αχ. Μαραγκός

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής

Phd Διδακτική της Πληροφορικής (ΕΚΠΑ)
Msc Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΠΑ)
Med Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ)