Αρχική

Κωνσταντίνος Α. Μαραγκός

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Πληροφορικής (ΠΕ86)
2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Phd Διδακτική της Πληροφορικής (ΕΚΠΑ)
Msc Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΠΑ)
Msc Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ)